Månadens föremål  -  januari 2018
Livkompaniets minnessten på Rommehed


År 1921 bildades "Det indelta livkompaniets kamratförening" om vilken man kan läsa i Dalregementets kamratförenings årsskrift Armborstet 1960. År 1929 restes en minnessten. Livsoldaten nr 30 Wikman i Husby, som numera var stenhuggare, fann ett lämpligt granitblock och högg inskriptionen. På lördagen före det årliga kamratmötet låg stenen på Wikmans flakvagn och hästen Perkele var förspänd. Framåt klockan 8 på söndagsmorgonen var foran framme och Wikman funderade på var stenen skulle lastas av. Det borde ju egentligen regementschefen bestämma men han var ännu inte tillstädes. Då kom Wikman på att detta borde Perkele få bestämma så denne fick gå vart han ville. Hästen stannade där Livkompaniets kompanigata en gång gått invid Lushavet just där kompanichefstältet en gång stod. Och där står stenen än i dag.


Har du något att berätta om månadens föremål?  webmaster@dalregementetsmuseer.se