Magnus Granberg bygger en modell av Norra baracken på Rommehed. Vi väntar med spänning på slutresultatet.

Information om barackerna - se längre ned på sidan.

 

Riksdagen beslöt hösten 1974 att Rommehedslägret skulle bevaras och att en utredning skulle tillsättas för att utreda lägrets framtida utnyttjande ur kulturhistorisk synpunkt.

Länsstyrelsen fick detta uppdrag.
Kontakt togs med Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm och arkitekturstudenterna Staffan Read och Jörgen Wohlert fick utredningsuppdraget som examensarbete.

Deras slutrapport omfattade inventering, byggnadsvårdsplan och återanvändningsstudier och därifrån har vi hämtat några sidor som handlar om beväringsbarackerna (pdf-fil).

Under byggnadsvårdsåret 1975, som sammanföll med Dalregementets 350-årsjubileum, rustades lägret upp men nu har det gått 45 år och förfallet har i vissa stycken gått sorgligt långt.

VAD BLEV DET EGENTLIGEN AV RIKSDAGSBESLUTET?