Tid och plats okända. Norra Dalarna? Torne älv?


Här tycks man bygga stormhinder i vattendrag


Det påstås att tyska flygare trodde att vårt svenska hässjevirke var luftvärnskanoner.
Det var nog trots allt en skröna.


Här är vi i Falun. Efter en del bildbehandling har skylten till vänster blivit läsbar


Vem är sergeanten som sitter och och bläddrar i en tidning mitt under packningsbestyren?


Detta torde vara en interiör från ett luftbevakningstorn. Kikaren kan kanske tyckas vara antikverad
men en tubkikare har sina fördelar. Den är lätt att hålla stadigt och den har goda ljusvärden.
Den fasta pejlskivan medgav snabba bäringsbestämningar mot upptäckta luftfarkoster.


Någon har antecknat "Nisse i lumpen" i albumet, sålede cirka 1930.
Nisse är nummer två från vänster i främre raden.


Ännu en logementsbild från kasernerna i Falun


Hund och hundförare


Fårskinnspälsarna var inte så särskilt vita efter några månader i fält.