Torne älv ?


Nisse nr 2 från höger


Var är det här?


Det vore intressant att veta mer om denna bild. Vi ser en tysk feldwebel och en gefreiter bland svensk trupp. Var och när och varför?


Halva styrkan är pistolbeväpnad vilket tyder på någon sorts specialtjänst. Hundförare?