Magnus Stenbock, även kallad Måns Bock eller Måns Lurifax, föddes troligen 12 maj 1665 och avled 23 februari 1717.
Han ledde Kalmar regemente från 1699 och Dalregementet från 1700.
Han utnämndes till generallöjtnant 1704, general 1705, generalguvernör i Skåne 1705 och fältmarskalk 1713.

Efter förlusten vid Poltava 1709 väntade hårda tider för Sverige. Tusentals svenskar hamnade i rysk fångeskap. Danmark, som hade gett upp redan år 1700, anföll på nytt och intog Helsingborg. Karl XII satt apatisk i Turkiet och gjorde ingenting för att skydda Sverige. Men Magnus Stenbock stampade på kort tid fram en ny svensk armé och kastade tillbaka danskarna över Öresund. Stenbocks framgångar fortsatte, den 9/12 1712 slog 12 500 svenskar 17 000 danskar och sachsare i slaget vid Gadebusch i norra Tyskland. Dalregementet bär Gadebusch som segernamn i sin fana. Detta var Sveriges sista stora seger på slagfältet. Stenbock befodrades till fältmarskalk, men hans framgångar tog slut redan ett halvår senare. Efter kapitulation i Tönningen 1713 hamnade Stenbock i dansk fångenskap där han dog fyra år senare. Magnus Stenbock står som ryttarstaty i Helsingborg (tänka sej, han som inte var kunglig).


Gardeshautboisten Olof Lindsten
Olaus (Olof ) Lindsten (1670?–1746?) oboe, viola, tillfällighetsdiktare
medaljerad i samband med Ulrika Eleonoras d.y. begravning

Se också "Marschnytt"

Stenbocksmarschen kallas också Karl XII:s fältmarsch, krigsmarsch eller krigssång

--------