Dalregementets femmänningsregementes fana 1714
Avbildad i Dalregementets historia del III (1906)

De båda sidornas centrummedaljonger är olika. Jämför stridsscenen ovan med den i Armémuseum bevarade fanan.

Fanor