Dalregementets femmänningsregementes fana 1714
bevarad i Armémuseum

Banderolltexterna är olika på fanans båda sidor.
På denna sida: Herrans och Gidions swärdh


Detalj från övre inre hörnet

Armémuseums beskrivning:
Livfana för regemente uppsatt i Dalarna under Carl XII:s tid. Fanduk av vit taft med målade emblem: I mitten tvenne lejon hållande ett spegelmonogram av C. Inuti monogrammet bataljmålning i övervägande blå färger. I nedre hörnen Carl XII:s krönta namnchiffer inom korslagda palmkvistar, i övre hörnen korslagda dalpilar och öppen krona - Dalarnas sköldemärke - inom palmkvistar (endast i övre inre hörnen - webmasters anmärkning). Längs sidorna brinnande fyrkulor. Utmed övre kanten band med inskription på ena sidan: "Herrans och Gidions swärdh" på andra sidan: "Herre tänk på tin David och uppå alt hans L˙dande" (Lijdande - webmasters anmärkning). Ornamenten målade i guld, gult och sepia. Fastspikad med gult ylleband(?) och storkupiga, förgyllda mässingsstift, bandet virat och fastspikat fem varv nedom duk på stången. Runt övre och nedre kanten en kort frans omkring stången. Stång av gråvitmålad furu. Stångens färg till största delen bortnött. Spets av förgylld mässing. Holkens vulster är rikt profilerade. Bladet saknas. Holkens längd är 110 mm.
Mått

Höjd (h): 1750.0 mm    Bredd (b): 2050.0 mm
 

Fanor