December 2022 Månadens föremål
Mätlinor

 

Mätlinor för fälbruk används bl a för protokollföring av mineringar

Ett par föregångare till dagens Mätlina 4 / Mätlina för minering som är en gul plastöverdragen lina, 50 meter, med numrerade mässingsbrickor för varje meter

Först visar vi en 100 meter lång mätlina, en 5 mm stålwire med 5-metersmarkeringar av mässing. Med bäranordning väger den drygt 8 kg.

Ett par detaljbilder visar att det var rejäla doningar

 

En kortare variant är denna 20 meters stålwire (2 mm) med numrerade mässingsbleck för varje meter. i Slutmetern har decimetermärken