Februari 2022 Månadens föremål
RAGUNDAMANÖVERN 1929

 

I våra museisamlingar finner vi bland annat ett litet skissblock med minnesbilder från Ragundamanövern 1929. Tecknaren medförde, som vi kan se, sitt skissblock i fält.
Vi har inte lyckats tyda namnteckningen.

Klicka på skissblocket så får du se hur han upplevde manövern.