Januari 2022 Månadens föremål
Anropssignaltabell

 

M7102-122381-0. Utgåva 1. (Ast/Sign) 80-10. 90 000 ex

FAL-A var tryckt på plastimpregnerat kraftigt papper och tålde hårda tag i fält.
Ofta förvarades den i en benficka.
Webmaster drar sig nostalgiskt till minnes tjänstgöring som bl a QO, UN, VN, BA4.

En vän och kollega till webmaster från signaltrupperna upplevde nostalisk vällust när han här nedan fick syn på utgåva 1 av FAL-A varvid han tillhandahöll utgåva 9; klicka här.