Månadens föremål  -  april 2012

   

Granatlåda och granater till 47 millimeters granatkastare m/40.

Verkan i målet var något bättre än handgranat, skottvidd 100-480 meter.
Amunitionstyper: övnings-, spräng och rökvinggranater.