Månadens föremål  -  mars 2010

Granatkastare, eller mörsare som de kallades för drygt 100 år sedan, har funnits i armén och finns fortfarande i kalibrarna 12 och 8 cm. Mindre känt är kanske månadens föremål, en 47 millimeters grk m/40. Skottvidden var dryga 400 meter och ammunitionen var rök- och spränggranater. Den användes främst som understödsvapen inom skyttekompani.

Lavetten var utformad som en bärmes och hela pjäsen kunde bäras av en man (vikt ?).
 
När pjäserna tjänat ut i krigsorganisationen byggdes de om som instickseldrör
till 12 och 8 centimeters granatkastare varvid man kunde öva grunderna i både
pjästjänst och eldledningstjänst utan att behöva spärra av stora riskområden.