-

 

Härmed har vi nöjet att erbjuda allmänheten en följetong *

” SCENER UR INDELTA SOLDATENS LIF” av Gustaf Nyblaeus officer vid Dalregementet under drygt 20 år.
Boken beskriver generellt den indelte infanterisoldatens tillvaro och är således inte knuten till något specifikt regemente.
Boken innehåller 12 färgplancher tecknade av V. L. E. SPARRE.
Boken trycktes hos A.L. Norman i Stockholm och gavs ut 1866 på P.B. Eklunds förlag.
Nyblaeus var en mycket flitig skribent vilket framgår bl a av Svenskt biografiskt handlexikon (1906) och Kungl Bibliotekets databas. Han skrev också ”Dalkarlssången” som tonsattes av Otto Lindblad.

* Följetong (från franskan: feuilleton och feuillet för blad i en bok) är en
sammanhängande berättelse publicerad i avsnitt.

Observera att Dalregementet aldrig hade några soldattorp. Våra soldater hade varierande civila yrken, en del var självägande bönder.

Boken förekommer sporadiskt på Bokbörsen, pris 2018-05-30: 855 Sek inkl frakt
https://www.bokborsen.se

Bokens plancher förekommer ibland på auktionssidor på internet. Inramade till priser mellan 400 och 700 Sek per styck.

 

Viktor Ludvig Emanuel Sparre, född 30 maj 1823, död 6 mars 1895, var svensk major, målare och tecknare. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1844 och så småningom major i armén 1878. Han önskade i sin ungdom utbilda sig till konstnär men tvingades ge vika för sina föräldrars önskan om att han skulle gå den militära banan. På ledig tid ägnade han sig åt amatörmåleri och blev på ålderdomen en samvetsgrann konstutövare. Han kunde inte tänka sig att hans blivande svärson Albert Engström skulle kunna ha en framtid som konstnär eftersom denne inte gjorde ren sin palett ordentligt.

Boken finns bland annat i Kungliga bibliotekets samlingar och där har man, mot avgift, scannat in och OCR-behandlat boken åt oss.

OCR-scannad text blir inte alltid helt perfekt så ha överseende med enstaka stavfel och konstigheter.

- -