Dalregementet bestrider högvakt på Stockholms slott
2023-11-22 -- 28


Söndagsförmiddagen bjöd på snö och några minusgrader. I Kungsträdgården ägnade sej stockholmarna bland annat åt skridskoåkning.

På väg till slottet kan man från Strömbron se Strömparterren och Riksdagshuset. Flaggan på slottet visade vind från norr.

Posten i Slottsbacken håller ett öga på ...........

.............alla människor som är på väg för att se på vaktavlösningen

På gevärsbron står den bistra gevärsposten

Det blev kylslaget i väntan på den pågående vaktstyrkan. Det var inte mycket varmare i Västra valvet men man slapp snålblåsten.

Exakt i rätt tid anländer pågående vaktstyrka
med Dalregementets fana i spetsen

Postombyte för post nummer 1

Avgående vaktstyrka klar för avmarsch

Se mer på Dalregementets Facebook-sida