Överste Einar Lyth, chef för bland annat I 3 i Örebro, gav år 2004 ut boken "Överstens snapsvisor" i en specialupplaga omfattande 9 990 exemplar. Alf Lannerbäck ritade.
Exemplar nummer 3 742 har kommit i webmasters ägo. Lyth har samlat visor främst från arméns regementen så Dalregementets snapsvisor finns med. Nedan ses ett utdrag ur boken av särskilt intresse för Tisdagsklubben eftersom John Crafoord tycks vara den skyldige.