Eftersom vi inte har kunnat fira någon
lillejul i år, 2020, varken i Falun eller i Stockholm, så visar vi här hur Tisdagsklubben firade Lillejul för 30 år sedan.

TISDAGSKLUBBEN LILLEJUL 1990

1990 Danielsson, Johnning

1990 Hagström, Nordström-Brunes, Hjärtner, Lodin. Ulrich, Ugglas

1990 Almegård, Johnning, E Eriksson, Skarin, Hagström Hedler

E Eriksson, Hagström, Johnning, Elmsäter, Ugglas

1990 Söderlund, P Lodin, Ugglas, Björn Hedskog?

1990 Hagström, Holst

1990 Boll, Wanngård, Johnning, Hedler

1990 Ugglas, Almegård, Wirén KG, Skarin

1990 Nordström-Brunes, Eriksson, Ugglas

1990 Ugglas, Rosenberg, Almegård, Wirén KG

1990 ?, Lars Wallén, Hagström