John Crafoord och Bengt Åhlander utmanade i mars 2018 kamraterna i Tisdagsklubben i ämnet personkännedom medelst nedanstående foto som hämtats ur Armémusei samlingar. Delförstoringar med identifikationer visas längre ner.


Herrarna på bilden befinner sej i Rikssalen på Karlbergs slott. I bakgrunden sitter bataljmålningar från 1632 föreställande övergång av floderna Lech och Rhen.
Klicka på bilden för en JÄTTEFÖRSTORING.

Här nedanför visas åtta delförstoringar med numrering och gjorda identifikationer.

24 av 40 möjliga identifikationer löste vi snabbt med hjälp av ett antal hemsidebesökare. Sedan visade det sej att i Tisdagsklubbens arkiv fanns det en i det närmaste komplett identifikationslista.

Tisdagsklubbens Anders Rosenberg hade börjat studera fotot och den handskrivna listan när hans hustru råkade titta och utbrast : "Jamen titta, där är ju du, Anders !" Och mycket riktigt; en 64 år yngre version kan här ses som N:o 30.

 


 1 ?,  2 Casimir Laurin,  3 Caspar von Unge, 
4 ?, 5 Paul Hellkvist ?, 6 Erik Drakenberg, regch

 


7 Ivar Aminoff (underlöjtnant 1898 !),  8 Forsgren ?,  9 ?, 10 ?, 11 Mellerborg

 


12 ?, 13 Elis Lindberg, 14 Seth Andrae, 15 Artur Ridefelt, 16 Bengt Frisell

 


17 Bengt Hjelm (regch år1958), 18 Lundgren ?, 19 ?, 20 Sten-Erik Thoors21 Harry Ungewitter, 22 Hans Lundberg, 23 Bengt Johnning
24 Bengt Winblad. 25 Gösta Backman, 26 Erland Fredén

 


27 K-G Wirén, 28 Axel-Erik Henriks, 29 Karl Hård af Segerstad
30 Anders Rosenberg, 31 ?


32 Per Ronge, 33 Hans Wigardt, 34 Arne Arnbom
35 Karl Henrik Gripenskiöld, 36 Edor Hjukström

 


37 Georg Bohm, 38 John Crafoord,
39 Sven-Rickard Emmerman, 40 Erik Liss        

 

1 ?
 2 Casimir Laurin
 3 Caspar von Unge
 4 ?
 5 ?
 6 Erik Drakenberg, regch
 7 Ivar Aminoff
 8 Forsgren ?
 9 ?
10 ?
11 Mellerborg
12 ?
13 Elis Lindberg
14 Seth Andrae
15 Artur Ridefelt
16 Bengt Frisell
17 Bengt Hjelm (regch år 1958)
18 ?
19 ?
20 Sten-Erik Thoors
21 Harry Ungewitter
22 Hans Lundberg
23 Bengt Johnning
24 Bengt Winblad
25 Gösta Backman
26 Erland Fredén
27 K-G Wirén
28 Axel-Erik Henriks
29 Karl Hård af Segerstad
30 Anders Rosenberg
31 ?
32 Per Ronge
33 Hans Wigardt
34 Arne Arnbom
35 Karl Henrik Gripenskiöld
36 Edor Hjukström
37 Georg Bohm
38 John Crafoord
39 Sven-Rickard Emmerman
40 Erik Liss

 Maila ytterligare identifikationer och eventuella rättelser till  webmaster@dalregementetsmuseer.se