1934/0420:4
LINDSTRÖM, CARL LEN
NART
född 1911-03-24 i Uppsala domkyrkoförsamling, död 1991-11-21 i Falu Kristine förs.,
son till arkitekten Carl-Robert L. och Ebba Strandeberg.
Gift 1937-03-25 med Maj Ingeborg Fransiska Ekstedt, född 1915-05-01 i Stockholm, Maria förs., dotter till tullkassören Frans Axel Mauritz E. och Margit Gifford Chrichton.

Barn födda i Falu Kristine: Maj-Lis f 1938-07-31, Lillemor f 1939-12-28, Susanne f 1943-02-11, Veronica f 1945-03-16
Student
i Stockholm, Södra Latin 1931

Fänrik i Dalregementets reserv 1934-04-20.
Under
löjtnant i reserven 1936-04-24 och löjtnant 1938-11-03.
L
. arbetade som försäkringstjänsteman i Skandiabolaget till 1939-12-05 då han inkallades till krigstjänstgöring.
Plutonchef - senare kompanichef - vid 6. kompaniet I 44.
Elev vid extra officerskurs samt kurs i stormpionjär- och sprängtjänst 1941.
Löjtnant vid Dalregementet 1941-09-01.
Kompanichef 1941-1943 för depåkompanier, efter varje omng tre månader i fält med 6./I 43.
Kapten 1942-10-01.
Instruktör för frivilligutbildning vid Falu försvarsområde 1943-44.
S
ubalternofficerskurs vid Infanteriskjutskolan 1944.
Utbildningskompanichef 1945-47.
Avsked 1947-03-01 med rätt under två år att återinträda i tjänst.
Återinträde i tjänst 1947-12-06 på övertalig lön och på aktiv stat 1948-08-01.
Utbildningskompanichef 1948-1957
Elev vid Ridskolans truppinstruktörskurs 1951-52.
St
ällföreträdande bataljonschef samt bataljonschef 1957-1960.
Avsked med inträde i reserven 1961-04-01.
Major i reserve
n 1972-07-01.

Lindström var intresserad av militära idrotter. Särskilt efter Ridskolan var han
en entusiastisk stallofficer och ridlärare. Han utövade också orientering och modern femkamp. Han ledde lokala ridtävlingar och Hubertusjakter. I augusti 1956 ledde han ryttar-SM i Falun.

Som friskus oc
h full av humor var han känd och uppskattad även utanför den militära kamratkretsen. Sitt smeknamn "Hobborn" erhöll han - och fick behålla livet ut - sedan han efter vadslagning sprungit till Hobborns by på 50 minuter. Prestationen kontrollerades.
(Se Armborstet 1985/86 s. 10)

Efter
sin pensionering tog L. anställning som försäljare; först en kort tid vid tekniska fabriken GEMA, senare vid Skolförlaget i Gävle. Han lämnade denna befattning vid 65 års ålder och flyttade då tillbaka till Falun.