1916/1230:1
FRIEBERG, JOHAN AXEL, född 1896-05-08 i Hedemora, död 1972-02-09 i Sundborn,
son till överstelöjtnanten Anton Ludvig F (1881/0806) och Ellen Margareta Bolin.
Gift 1921-02-12 i Sundborn med Kristina (Kersti) Larsson-Hytte, född 1896-03-31 i Stockholm, död 1975-05-09 i Sundbom, dotter till konstnärerna Carl Larsson och Karin Bergöö.

Barn:
Ulla-Britt f 1922-02-16, Anders f 1924-05-30
Marit f 1925-08-02, Ulf Torsten f 1932-02-23 officer vid FV
Karin f 1939-11-17,

Student i Falun 1914, Officersaspirant vid Dalregementet s.å. 06-10
Underlöjtnant och fänrik 1916-12-30, Löjtnant 1919-01-01
Avsked 1920-05-10 med rätt att två år kvarstå lönlös
Återinträde i tjänst 1921-01-01
Elev vid Infanteriskjutskolan 1923, Lärare vid Infanteriets officersaspirantskola 1927-1930
Chef för kulsprutekompaniet 1930-1934, Kapten 1931-11-27
Bataljonsadjutant 1935-1936, Chef för livkompaniet 1937-1939
Avsked 1940-02-23 för tjänstgöring i Svenska frivilligkåren i Finland
Chef för skyttekompani i Frivilligkåren, Återinträde i tjänst efter fredsslutet i mars 1940
Major i Dalregementet 1940-07-01, Major vid Bohusläns regemente 1940-10-01
Major och bataljonschef vid Dalregementet 1950-04-01
Avsked med inträde i reserven 1951-10-01, Utträde ur reserven 1966

Axel Frieberg var en av initiativtagarna till och en drivande kraft i Dalregementets kamratförening, vars ordförande han var i många år. I årsboken Armborstet återfinns från hans penna åtskilliga färgsprakande artiklar om Sundbornslivet i äldre dagar och om militärpersoner från olika tider. Hans förmåga att även muntligt med stor humor skildra människor och situationer samt att entusiasmera sina åhörare utnyttjades flitigt på kamratföreningens årsmöten. Samma förmåga präglade hans kontakt med kamrater och trupp i tjänsten.
Frieberg var redan bosatt på Spadarvet (Carl Larsson-gården) då han pensionerades. Han ägnade sina krafter åt forskningar kring gården och Karin Larsson samt utgav artiklar och en bok. Han publicerade också ett antal reseskildringar.
FMM 1940
 

 

Klicka här för att läsa Friebergs rapport från norska gränsen i april 1940