Dalkarlsvägen -- inte bara en forntida gång- och ridvägsträckning.

1996 hotades Dalregementet på allvar av nedläggning. En protestmarsch till Stockholm genomfördes längs samma vägar och stigar som användes för forna dagars herrarbetsvandringar från Dalarna till Mälardalen i allmänhet och Stockholm i synnerhet.

Sedan dess, 1996, genomförs vartannat år en storvandring , benämnd Dalkarlsvägen, längs den gamla vägsträckningen till Stockholm. Förr tog det en vecka men för att hinna med social samvaro och kulturella inslag tar man numera 12 dagar på sej. Om detta kan vi läsa på http://www.dalkarlsvagen.se.

Strax öster om Kungsängen passerade man Stäket, en strategisk förträngning i vattenleden upp mot Uppsala. Där finns än i dag en vägsträcka benämnd Dalkarlsbacken.

Vi saxar från Dalkarlsvägens hemsida:

 

Vid Ryssgraven–Dalkarlsbacken kan vi se fyra generationer av vägar.
1665 beordrades soldater från Dalregementet att «taga borth Stääks backa» så att man skulle kunna ta sig upp med häst och vagn ur Ryssgraven.

Jean de Vallée var arkitekt och riksvägmästare.
Jacob Cossway ledde arbetet.

Ny väg uppför berget byggdes på 1850-talet.
Senare väg-generationer är från 1930- och 1970--talen.

Här visas ett par avskrifter från Riksarkivet (pdf) (det finns många fler dokument i ärendet)

För den vetgirige finns mer att se och läsa på http://www.ukforsk.se/hembygd/dalryss.htm