Dalregementets traditionella julavslutning
i Kristine kyrka, Luciadagen 13 december 2023


Dalregementet tog förra året upp traditionen med julavslutning i Kristine kyrka. Så i dag  marscherade den inneliggande vpl-bataljonen med facklor från förläggningen på Högbo. Väl framme vid kyrkan förplägades soldaterna med kaffe och lussebulle.
Kyrkan var välfylld, inte bara av soldater, utan också en hel del ”civilister” hade sökt sig dit. Förbandsprästen Anna Hartwig ledde sedan korum. Gemensam sång med de traditionella julpsalmerna ”Nu tändas tusen julejul” och ”Stilla natt”. Värnpliktkonsulent Per Pommer läste Julevangeliet och soldathemsföreståndaren Fredriks Kinks sjöng solo.
Chefen överste Ronny Modigs talade. Han erinrade om världsläget innan han tackade personal och de värnpliktiga för det gångna året.
Akten avslutades med ett orgelstycke som nog de flesta förknippar med Disneys Jultomtens verkstad, på julafton. Musikstycket heter faktiskt ”Marche Militaire” av Franz Schubert, komponerad 1818!

Därefter tog mj Patrik Warström befälet över bataljonen och avmarscherade mot förläggningen på Högbo.

Text och bild: Jan-Olof Montelius