Rapport från Jan-Olof Montelius

Musikafton i Dalasalen

Kungl. Dalregementets kamratförening har, med stöd från Dalregementsgruppen, genomfört traditionell Musikafton i Dalasalen.

Drygt 100 personer kom och intog ärtsoppa, och för de som så önskade varm punsch, innan Hemvärnets musikkår Dalarna började spela. Dirigent var som vanligt Tomas Hellström.

Programmet började med marschen ”General Toll”, komponerad av Kungl. Dalregementets musikdirektör Johan Gustaf Kjellberg, som var musikdirektör 1876-1896. Marschen inleds med några takter och toner från Dalregementets igenkänningssignal, som återkommer också lite längre fram i marschen. Marschen finns på den CD som bifogas boken ”Kungl. Dalregementets Musikkår 1776-1971”. Boken finns att köpa genom Dalregementets museer.

 

Därefter vidtog ett blandat program, bestående av gamla filmmelodier och musik från olika musikaler mm. Givetvis framförde också ett antal marscher, såväl svenska, tyska och amerikanska. Hela programmet avslutades traditionsenligt med Kungl. Dalregementets marsch.

Kvällens dirigent Tomas Hellström

I pausen talade Kamratföreningens ordförande Herbert Carlén, som också överräckte Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbunds (SMKR) förtjänstmedalj till Ragnar Nåhem, för lång och trogen tjänst inom Kamratföreningen.