Tisdagen den 28 november gästades Dalregementets Tisdagsklubb i Stockholm av förre försvarsministern och numer försvarsutskottets ordförande Peter Hultqvist. Under lunchen på Militärsällskapet framförde vi ett tack för att han lade den proposition som bland annat omfattade att Dalregementet, som lades ner år 2000, skulle återupprättas.

När Dalregementet lagts ner meddelade ledamoten av Tisdagsklubben Sven Lugnegård (1924-2023): ”jag donerar min guldmedalj, som jag fått för min mer än trettioåriga tjänstgöring som reservofficer vid Dalregementet, till den försvarsminister som ser till att Dalregementet återuppstår.”

Nu var det dags. Ett drygt tiotal kamrater, däribland Dalregementet chef överste Ronny Modigs, var närvarande när Tisdagsklubbens sammanhållande Peter Bjuvberg överlämnade Sven Lugnegårds medalj till Peter Hultqvist.

 

Peter B överlämnar medaljen till Peter H

Peter Bjuvberg - Peter Hultqvist - Ronny Modigs

Samma bilder på fullskärm