Sedan slutet av 1970-talet pågår ett antal regionala soldatinventeringar
 i Sverige. Syftet är att upprätthålla ett register över soldater som
tjänstgjort under yngre indelningsverkets 219-åriga historia
mellan 1682–1901. Ungefär en halv miljon soldater berörs.
Tillsammans med hustrur och barn kan det röra sej om upp emot
tre miljoner människor som så småningom kommer att befolka
dessa register.
För närvarande (2006) har mer än 300.000 soldater registrerats.
V
erksamheten samordnas av Centrala soldatregistret vid Garnisonsmuseet
i Skövde i samarbete med Krigsarkivet.

Inom Dalarnas Släktforskarförbund pågår sedan 1998 upprättandet
 av ett regionalt register över indelta soldater i Dalarna 1690-1901

Klicka här för ett besök i Soldatregistret

 

Vill Du veta mer om soldatregistret så klicka här