Till Stenbocksmarschen

 1997-09-22     Så har det då äntligen blivit ordning på försvaret, åtminstone dess musik. Vad som tidigare kallades "Svensk marschkatalog" har nu utgivits i sin tredje upplaga under namnet "Försvarets marscher förr och nu" (Militärmusiksamfundet och Svenskt Marscharkiv).

Här finns alla de marscher som antagits av svenska militära förband, skolor och staber, militärområden, driftvärn och liknande inrättningar.

De senaste stora förändringarna i världspolitiken har naturligtvis slagit igenom även i denna sektor av samhällslivet. Tidigare utgåvor av marschkatalogen var sorterade efter militärområden, vapenslag, förband. Men omorganisationerna har blivit så ofta förekommande, på grund av nedskärningar och besparingar, att det blivit enklare att sortera marscherna efter kompositör.

Det visar sig då att den flitigaste kompositören för en gångs skull inte är gamle duktige Anonymus (sju marscher) utan Sam Rydberg, med inte mindre än 17 marscher som befunnits värdiga att representera olika delar av det svenska totalförsvaret.

Och som alltid visar det sig att det är mycket knepigare med "urgamla traditioner" än man tror. Jo, "Dalregementets marsch" är från 1700-talet. Men den återantogs inte förrän 1939 och hade då länge legat i träda medan dalkarlarna marscherade till "Boulogner Abschied" och "In die weite Welt"

Regementena har nämligen understundom bytt marscher som filmstjärnor byter aftontoaletter.

Som i månget lärt verk är fotnoterna den roligaste läsningen.

Yngste kompositören till en officiellt antagen marsch är Petter Åkesson, född 1973 och annars mest känd för sitt framförande av en sång om den gotländska sockerbetsodlingen.

För övrigt heter det inte "Kronobergs regementes paradmarsch", vad än Pippi Långstrump säger. En regementsmarsch är inte någon paradmarsch. Armén, marinen och flyget har var sin paradmarsch som spelas "när konungen förs blottad framför fronten", som musikeleven sa.

(Det ska vara fanan, och när kungen kommer. Och när flaggan hissas vid högtidliga tillfällen.)

Förr i tiden hade en del ambitiösa regementen egna paradmarscher för fanan och konungen, men även här har standardiseringen gjort sitt segertåg. Det finns alltså bara tre paradmarscher, och därmed basta!

Men bäst av alla marscher är Carl Teikes "Graf Zeppelin", under en tid använd som svenska flottans defileringsmarsch.

Om ni undrar vad en defileringsmarsch är är det bara att införskaffa "Försvarets marscher". Där utreds även det knepiga begreppet honnörsmarscher, för att inte tala om trav- och galoppmarscher. (Nej, musikkåren satt stilla, det var truppen som galopperade.)

STAFFAN SKOTT