Här presenterar vi efter hand Dalregementets uniformer

Många av bilderna har framställts av Ruben Hellman

 

Vi börjar med en 1800-talsuniform

klicka här för större bild >>> h900 px
 

Eftersom det här är den första bilden i vårt projekt med fanor och uniformer så bjuder vi på en högupplöst version : klicka här för >>> h2000 px

Ur Dalregementets sockenkompanier 1964 :
Den 14 januari 1807 stadfäste Gustav IV Adolf denna uniform för Indelta Arméns Infanteri Regementen. Den grå färgen slog inte an på samtiden som inte förstod betydelsen av kamouflagefärg. Eldhastighet och eldverkan var ännu inte tillräckligt betydande för att framtvinga en färgändring. Uniformsfärgen var långt före sin tid och försvann efter några år och man återgick till den blå Färgen. Kopia av Ruben Hellman efter akvarell i Krigsarkivet.

Knäpp knappen !

Knapparna har alltid varit en viktig del av uniformen. Först och främst naturligtvis för det praktiska ändamålet men också för den i modernt språkbruk så kallade imponatoreffekten. Det fanns nämligen en tid då en vacker (prålig?) uniform antogs injaga skräck i fienden. Hur det nu än må ha förhållit sig med den saken så visar vi här de uniformsknappar som bars i armén för 100 år sedan.

(Utdrag ur Arméns rulla 1912)