Oktober 2023 - Månadens fotografier


Musikkasern
Byggd på Rommehed 1889,
flyttad till Falun 1907 


Musikkasern är en brädpanelad timmerbyggnad, 25,6 x 11,6 m med 7 m till takfoten.


Brandövning på Rommehed omkring år 1900. Notera mannen på taket.
Vattenhinkar langas fram till musikbaracken som den kallades då.


Dansen går på Rommehed. Dansbanan har monterats ihop framför musikbaracken.
Notera de två soldaterna som dansar med varandra. Om inte kvinnorna räckte till så dansade männen förr med varandra, något som understundom förekom ända in på 1940-talet.

link
link
link
link Har du något att berätta om månadens fotografi? webmaster@dalregementetsmuseer.se