September 2021 - Månadens fotografier


1963, Förberedande plutonchefsskolan (FPCS) på 2.skolkompaniet 

 


Sergeant Lars Meijer, sedermera kaptenFurir Christer Johansson, sedermera överstelöjtnant Möllenhoff

 


Befälseleverna Aronsson och Petersén fick några minuter över före eftermiddagspasset.
Man vilar naturligtvis inte på den mödosamt välbäddade sängen.

 
 Har du något att berätta om månadens fotografier? webmaster@dalregementetsmuseer.se