Kullen med tallen
Tidigare benämnd bland annat "Kullen med ladan" och "Kullen utan lada"