November 2020 - Månadens fotografi


Webmaster går på krogen 

 

Här sitter webmaster på en sten i skogen - men det är inte vilken sten som helst. Det är den ena hörnstenen till en krog som drevs av kapten Munck vid Dalregementet. Platsen är Hästängsåsen i Dala-Järna (ja, just det; webmasters hembygd). Hästingsflottens naturreservat.

För länge sedan utfördes alla tyngre transporter enbart vintertid med häst och släde längs vintervägar som gick över myrar och sjöar och genom skogar. Här gick till och med 1850-talet all trafik längs Näsvägen mellan västerdalssocknarna och handelsstäderna Falun, Hedemora, Säter och Gävle så länge tjälen bar. Sjöar, myrar och annan slätmark erbjöd lättframkomlig terräng.
Krogar och rastställen var det gott om längs vintervägarna och kapten Munck drev en sådan här och en i Äppelbo. Frysande forbönder kunde då få värma sej (trodde man) med ett par supar brännvin innan de kröp ned under fårskinnsfällarna i släden. Burr!

Sommartid stod bara gång- och ridstigar till buds.

.
.
-
-

 Har du något att berätta om månadens fotografi? webmaster@dalregementetsmuseer.se