Klicka på ovanstående bild för en 4000 px bred förstoring

Klicka här för en skiss över lägret
Siffror inom parentes nedan refererar till skissen

Utsikt från en vaktkur (se nästa bild).
Utsikt söderut mot Västra Baracken (31).

 

Dalregementets museum på Rommehed, Norra Baracken (28)

 

Här ser vi från vänster: Norra Baracken (28), Östra Baracken (29), norra (32)och västra (33) tvätthusen, Västra Baracken (31).
Barackerna byggdes 1875-76, tvätthusen 1881.

 

Mellan östra(34)och västra(33)tvätthuset ser vi resterna av ett cykelställ. Den grunda gropen hitom cykelstället visar var det byggdes ett pumphus 1886. Pumphuset revs 1903 och ersattes av en urinoar som revs omkring 1950.

 

Södra Baracken (30 Trossnäsbaracken) flyttades från Trossnäs till Rommehed 1915.
Här står det också ett f d cykeställ, troligen från 1940-talet.


 

 

Från vänster; Trossnäsbaracken (30), Västra(31)och Östra(29) Baracken

 

Från vänster; Underofficerssalongen(35) med sin förrådsbyggnad(36), Östra Mathallen(37), Köket(38).
Och så en 10½ cm haubits m/39.

 

Man kan undra vad en artilleripjäs har att göra i ett infanteriläger
men förklaringen finns på ovanstående skylt.

  

Underofficerssalongen(35) inköpt 1879, tidigare värdshus.
Det tillhörande förrådet(36) byggdes 1879.

 

Den märkliga rönnen i underofficerarnas trädgård.
2020, 2007 och för drygt 100 år sedan

 

Var så god och sitt

 

Underofficerssalongen(35) sedd från landsvägen.

 

Ett par färgklickar

 

Arrestbyggnaden(23) från 1887 blev så småningom också bostad för lägrets tillsynsman.

 

Från vänster; Adjutantsflygeln(4), Chefsflygeln(2), Köksflygeln(5).
Längst till höger skymtar officerssalongen(1).

 

Från vänster; dansbanan, Karamellan (kiosk/lusthus), Västra marketenteriet(18) byggt 1877.
Samtidigt byggdes Östra marketenteriet(B) som brann ned år 1985

 

Byggnaden till vänster(26) byggdes 1860 och stod då ungefär där varifrån fotografen tog denna bild. Då var den logement och övningslokal för musikkåren. En ny musikkasern byggdes 1889 på samma plats varvid den gamla återuppfördes 1890 på nuvarande plats och inrymde då åtta kompaniförråd.

Till höger ser vi vårt museum, Norra Baracken(28)