Juli 2020 - Månadens fotografi


En Malungsfamilj

Julen 1942


Beredskapstjänsten ingrep påtagligt i familjelivet för många. Månadens fotografi togs hos familjen Olsson i Malung julen 1942. I mitten fadern Nils, gruppchef i hemvärnet. Modern Britta, lotta och fälttjänstchef. Sönerna från vänster: Lars 3.komp I 13, Rune Kustartilleriet, Bertil I 13, Oskar regementsstaben I 13.

.
.
-
-

 Har du något att berätta om månadens fotografi? webmaster@dalregementetsmuseer.se