April 2020 - Månadens fotografi


Underofficerssalongen på Rommehed

Position 35 på lägerskissen


 

 

Motivet för månadens bild har inte ändrats mycket på 126 år. Björkarna har ersatts av nya björkar som har esatts av ännu nyare björkar men byggnaderna står där ännu och ett staket finns det också.

Underofficerssalongen eller med modernare språkbruk Underofficersmässen bebos i dag av vår vän och museiföreningsmedlem HG, som varsamt har renoverat huset utan att göra våld på vare sej interiören eller exteriören. Hedervärt!

.
.
-
-

 Har du något att berätta om månadens fotografi? webmaster@dalregementetsmuseer.se