Februari 2020 - Månadens fotografi


Soldathemmet

https://soldathem.org/


 

 

Soldathemmet 1909-1967,sedermera ungdomsgård. Fotografier ur Tore Herbertssons samlingar.

 

Ur ”Dalregementet 1950-2000, En minnesbok"
(Redaktör Jan-Ola Nyström)

Soldathemmet

Strax utanför kasernområdet, söder om Marketenteriet och sedermera bakom hyreshusen, låg Soldathemmet. Ett rödmålat trähus med två våningar och lite snickarglädje. Det invigdes 1909 och dess första föreståndare var pastor Per Persson-Koij. Tillsammans med sin hustru Elin skulle han förestå soldathemmet i 25 år.
Detta var ett populärt ställe hos de värnpliktiga och en stor tillgång även för de anställda. Många barn till regementets anställda gick i söndagsskola där.
Flera föreståndare skulle tjänstgöra där och under långa perioder. Ett par av dem var makarna Holger och Sara Ericols.
Huset blev efter drygt 50 års verksamhet slitet och ett nytt med mera ändamålsenliga lokaler efterlystes. Resultatet blev att 1967 kunde ett nytt soldathem invigas i den befintliga villan vid Herdinvägen närmast kasernvakten. Förutom utomordentligt vackra och ändamålsenliga cafe- och samlingslokaler skapades genom en tillbyggnad även "pingisrum" och tvätt och smörjhall. Kursverksamheten fann här lämpliga lokaler.
På det nya Soldathemmet erbjöds, precis som vid det gamla, de eftertraktade "halv­frallorna" med räksallad.
Stället blev mycket populärt, inte minst bland många företag, taxi, ambulans m fl som sökte sig dit för sitt morgonfika. Understundom medförde detta stor irritation hos kasernvaktens personal, då parkeringsmöjligheterna var starkt begränsade.
Under 90-talet minskade antalet besökande. Orsakerna var liknade dem som nämnts vad gällde marketenteriet. Åldersklasserna var starkt reducerade under de första åren på 90-talet med korttidsutbildning och detta bidrog naturligtvis ock så.
Med stöd från främst Dalabrigaden kunde verksamheten ändå drivas praktiskt taget fram till nedläggning. Den sista föreståndaren var Lars Granevik.
Det gamla soldathemmet drevs som ungdomsgård fram till rivning 1972 i samband med breddningen av riksvägen.

.
.
-
-

 Har du något att berätta om månadens fotografi? webmaster@dalregementetsmuseer.se