november 2019   -  Månadens fotografi

1910-talet eller något senare
För att se detaljer högerklicka på bild.


På kaserngården, framför C-kasern (dåvarande III bat) tycks dagofficeren, i uniform m/10, ha kommenderat "giv akt !" varvid en soldat reagerat snabbt och intagit enskild ställning medan den andre (suddig, rörelseoskärpa) bara har börjat reagera.

Vid C-kaserns knut ses två små barn som troligen bodde i kasern.
I ena änden av varje kasern fanns nämligen familjebostäder för underofficerare.
Notera den eleganta smidesgalgen på lyktstolpen.
Vi kan se att redan då fanns det fotbollsmål på kaserngården.
Bakom musikkasernen (flyttad från Rommehed) ser vi stallet med sina många fönster.
Stallet omdisponerades så småningom till skolhus och benämdes då humoristiskt "Plugghästen".
Mellan musikkasern och Plugghästen syns en lägre odefinierad byggnad.
Bortom musikkasernen ses det stora avträdet, d v s torrdass för samtidigt nyttjande av kanske 50 besökare.
Bortom avträdet ser vi ammunitionsboden och längst bort sjukhuset.
I bildens högra kant syns en del av Huvudförrådet, sedermera intendenturförråd, vapenverkstad,
signalverkstad, tryckeri och bokförråd i olika omgångar.


Någom form av in- eller utryckning tycks försiggå på denna bild.
Kanske någon beredskapsomgång med anledning av första världskriget.
Det tycks i alla händelser vara mogna män att döma av klädseln.

Ovanstående fotografier har tillhandahållits av Tore Herbertsson i Dala-Järna. Han scannar fortlöpande in en stor samling glasplåtar från början av 1900-talet. Hans bidrag finns här och där på denna hemsida. Stort tack!

Har du något att berätta om månadens fotografi?  webmaster@dalregementetsmuseer.se