september 2019   -  Månadens fotografi

Här visar vi några fler av 1915 års bilder ur Johannes Johanssons arkiv.
(se även juni månads bilder)


Två handräckningsmän och en sjukvårdare håller fast "patienten" medan "doktorn" opererar.


Sjukskrivna soldater fick lämna sina fältuniformer till förvaring och tilldelades sjukhusuniformer.


Sjukvårdarna utbildades för sjukvård i fält och tjänstgjorde på sjukhuset i fred.
Det dröjde innan kvinnor kom in i bilden i form av sjuksköterskor och sjukvårdsbiträden.

Text i albumet:
Johannes Johansson, som är född 1894 i Matsknuts i Stora Tuna, gjorde sin värnplikt vid I 13 i Falun (11 kompaniet) 1915 och blev då flitigt anlitad som fotograf, inte minst av sina kamrater som gärna ville ha en minnesbild från tiden i uniform. Johannes Johansson hade redan vid denna tid under ett par år varit flitigt anlitad som fotograf i de västra delarna av Stora Tuna. Han fortsatte med detta en bit in på 20-talet och än i dag finns cirka 1300 av hans glasplåtar bevarade hemma hos honom i Matsknuts, alla noggrant numrerade och bokförda. Bildmaterialet i detta album är framställt och sammanställt av Bertil Eriksson, Sommarvägen 25, 781 00 Borlänge. Telefon 0243-37340.

 

 

Har du något att berätta om månadens fotografier?
 
webmaster@dalregementetsmuseer.se