augusti 2019   -  Månadens fotografi
1972 - Trosskompaniets pionjärpluton har byggt en Krigsbro 4
Nu kan bataljonen passera älven


Och här pustar en pionjärsoldat ut efter väl förrättat värv

Har du något att berätta om månadens fotografi?  webmaster@dalregementetsmuseer.se