maj 2019   -  Månadens fotografi

Månadens fotografi är en kopia gjord 1915 av Johannes Johansson som också själv var en flitig fotograf. Vi återkommer till hans egna bilder nästa månad.
Månadens fotografi är taget på Johanssons logement när man var isolerade på grund av ett fall av hjärnhinneinflammation. Man hade latrin inne på logementet och maten fick man hissa in genom fönstret.

Har du något att berätta om månadens fotografi?  webmaster@dalregementetsmuseer.se