april 2019   -  Månadens fotografi


I en tid när truppförflyttningar merendels skedde till fots betraktades åderbråck som en allvarlig åkomma. Alltför omfattande åderbråck kunde leda till avsked.
Åderbråcksvisitation företogs årligen vid regementsmötet.
Fotvisitation gjordes under och efter långa marscher för att uppdaga och åtgärda skavsår.

Har du något att berätta om månadens fotografi?  webmaster@dalregementetsmuseer.se