januari 2018  -  Månadens fotografi

En söndagseftermiddag för 100 år sedan
på officersmässen i Falun

Notera bl a hunden under bordet.
Samtliga porträtt, prisplaketter och minnesmedaljer på bilden finns kvar.

Samma miljö år 2017 ser vi här nedan

Herrarna på bilden blev furirer på Dalregementet 1957.
Klicka här så får du veta mer om deras återträff

Sten Bergman (stående t v) kommenterar den nedre bilden:
"En onsdagseftermiddag för ett halvt år sedan på officersmässen i Falun, 1955 års män, furirer för 60 år sedan. Lika många (som på övre bilden), men utan kravatt, mittbena och hund."

Porträtt, prisplaketter och minnesmedaljer har flyttats omkring i lokalerna under årens lopp. Ett porträtt finns dock med på båda bilderna.

 

Har du något att berätta om månadens fotografi?  webmaster@dalregementetsmuseer.se