december 2017  -  Månadens fotografier

Förråd i förfall - SAN-förråden

Kungliga krigsmaterielverket (KKV), även benämnt Krigsmaterielverket (KMV), var en svensk statlig myndighet som hade till uppdrag att upphandla krigsmateriel, samt svara för den krigsindustriella beredskapen. Den bildades 1943 ur Statens krigsmaterielnämnd, tidigare benämnd Statens ammunitions-nämnd (SAN). Organisationen upplöstes 1954.
Så nu vet vi lite mer varför de gamla förråden kallades för SAN-förråden.

Förråden låg vid Gammelvägens förlängning NO om Övre Norslund, invid vägen mot Rottneby täppa. Gulmarkerade på kartutsnittet från slutet av 50-talet.

Och här cyklar Ernst Herbertsson från Dala-Järna förbi SAN-förråden sommaren 1944. Ta gärna en titt på sonen Tores godbitar ur familjealbumen med mera på Facebook.

Har du något att berätta om månadens fotografier?  webmaster@dalregementetsmuseer.se