september 2017  -  Månadens fotografier

För andra gången (se foto 2013 december) presenterar vi något som kanske kan kallas för dasshumor på denna hemsida. Något årtal för bilden med de glada gossarna har vi inte men nog bör det vara för cirka 60 år sedan.
Längre ned på sidan visar vi en avsevärd modernisering som så småningom infördes i Rommehedsbarackerna

Har du något att berätta om månadens fotografier?  webmaster@dalregementetsmuseer.se