mars 2017  -  Månadens fotografi

Här cyklar kapten Åman år 1899, samma år som han grundade orden G V K (Glädje, Vänskap, Kamratskap) vars ordenssång sjungs till toner av Dalregementets igenkänningssignal.

En begivenhet (cykelturen) så extraordinär att två fotografer samtidigt såg sig föranledda att föreviga den. En fotograferande kollega fångades på denna bild nedböjd över sökaren i sin kamera, kanske en Kodak Bull's-Eye Special.

Kapten Åman var 50 år vid tillfället, tre år senare avgick han som kapten i reserven och major i armén.

Har du något att berätta om månadens fotografi?  webmaster@dalregementetsmuseer.se