oktober 2016  -  Månadens fotografi

Stambaracken på Rommehed en vacker sommarmorgon 2016. Majstången kastar sin skugga på lägergården medan Webmaster står vid minnesstenen och känner sig nostalgisk. Han drar sig till minnes en händelse för 43 år sedan.
Klicka på bilden om Du vill veta vad det var.