januari 2015  -  Månadens fotografier

Lars Söderhielm, född 1916, student 1935, blev officer vid Dalregementet 1938-04-29, en och en halv månad efter tysklands annektering av Österrike. Av hans fotoalbum framgår att han företog en resa via Berlin och Wien till Budapest och Prag efter "Anschluss". Hur hade han som nybliven fänrik tid att göra detta?
Han fotograferade flitigt under resan och denna månads fotografier tog han i Wien någon gång under 1938. Bilderna visar bland annat antisemitiska skyltar i affärernas skyltfönster.
Söderhielm stupade som frivillig i Finland 1941-11-06 vid Hangö.

Månadens fotografier visar tydligt att nazismen hade fått fotfäste i Österrike. Grogrunden fanns ju där redan innan Anschluss.


Att vi är i Österrike framgår av att man tillhandahåller omräkningstabeller för övergången från österrikiska schilling till tyska riksmark.

Man tydliggör att detta är ett ariskt företag (Deusches arisches Geschäft) och att här hälsar man med "Heil Hitler"! (Hier grüsst man mit Heil Hitler !)

Adametz var och är fortfarande välkända österrikiska spelkortstillverkare.

 


Denna damfrisering erbjuder bland annat varaktiga vågor, d v s hårpermanent, och hennafärgning (Dauerwellen, Hennéfärben) för att inte tala om varaktig färgning av ögonbryn och -fransar (Brauen und Wimpern dauerfärben). Man tillhandahåller också manikyr.

Härutöver annonserar man att man är ett ariskt företag och Adolf Hitler skymmer vad det är som man erbjuder för teater, dans och vintersport.

Nazistpropagandan i skyltfönstren var kanske inte alltid alldeles frivillig. Den som inte var medlöpare fick det besvärligt, milt sagt.

Har du något att berätta om månadens fotografi?  webmaster@dalregementetsmuseer.se