Juli 2014  -  Månadens fotografi

Personalen på Dalregementets sjukhus, troligen sent 40-tal.
I uniform överfurir Häger och fanjunkare Nohren.

Fyra sjuksköterskor, tre sjukvårdsbiträden och fyra värnpliktiga ; kan du identifiera någon av dem?
Undrar webmaster@dalregementetsmuseer.se