Mars 2014  -  Månadens fotografier

Den allmänna värnplikten ersatte indelningsverket år 1901. Landet indelades i inskrivnings- och rullföringsområden (klicka här för en karta).
Här visar vi tre bilder från 1923 års inskrivningsförrättningar (mönstring) i nordvästra Dalarna.


Albumtext:
Inskrivningsförrättning i Särna den 19/2 1923.
Från venster: 1. Notarien Wallin, lagklok, 2. B.J. Bengtsson, vald ledamot, 3. Öfverste Krautmeyer, ordförande, 4. Kapten Stjernman, Rb, 5. Reg:ts läkare Humbla, 6. Kyrkoherde Garpe, 7. Landsfiskal Nilsson, 8. Furir Eriksson, sjukvårdsfurir, 9 Fanj. Myrberg, rullf.biträde.
Kortet taget af valde ledamoten af inskr.nämnden L Hansback

 


Albumtext:
Inskrivningsnämnden inom RO 59 1923, Tingshuset, Transtrand.
Från vänster: 1. Öfverste Krautmeyer, ordförande, 2. Kapten Sternman, Rullf.befh. 3. J Bengtsson, förordnad ledamot, 4. Notarien Wallin, lagslug, 5. Landsfiskal Nordström, 5. Fanj. Myrberg, Rullf. biträde, 7. Furir Eriksson, sjukv.furir, 8. Hansback, förordnad ledamot, 9. En fjärdingsman.

Anm.: Notarien Wallin benämns ömsom "lagklok" och "lagslug"

 


Albumtext:
Malung d 27 febr 1923.
Flickor från folkhögskolan servera kaffe på Överstens och Riddarens Herr A.R. Krautmeyers bekostnad.
(Webmasters anm: Bildtexten kanske är något ironisk då översten här benämns både riddare och herr vilket innebär att han är innehavare av Serafimerorden vilket torde ha väldigt lite med kaffedrickandet att göra.)

 

Er Dala-Järna-bördige Webmaster mönstrades 1962 i Malung.
Om det skedde på folkhögskolan minns jag dock inte.

Har du något att berätta om månadens fotografier?  webmaster@dalregementetsmuseer.se