Februari 2014  -  Månadens fotografier

Tre diabilder från Kamratföreningens årsmöte 1969 på Dössberget i Bjursås

Indelte soldaten Anders Bodin från Orsa var en trogen deltagare
vid Kamratföreningens årsmöten


Svärdsmedaljen instiftades 1850 att tilldelas manskap inom
krigsmakten efter minst 16 års oförvitlig tjänst.
Notera Kamratföreningsnålen på hedersplats.


Rustmästare Folke Lindblom och soldat Bodin

 


Anders Bodin tar igen sej en stund med en
vacker bit av Dalarna bakom ryggen.

 


Utsikten är sej nog ganska lik efter drygt 40 år

 

Har du något att berätta om månadens fotografier?  webmaster@dalregementetsmuseer.se