Augusti 2013  -  Månadens fotografier

1899  -  moderna tider
Förr marscherade man till regementsmötena men nu använder man moderna färdmedel som ångbåt och tåg.Albumtext: Hämtning av indelta (på ångbåten Gustaf Wasa)
De indelta (stamanställda) soldaterna är fullt uniformerade och utrustade vid inställelsen. All utrustning förvaras ju på hemorten. Beredskapen är således ständigt hög.

 


Albumtext: Hämtning av värnpliktiga mellan Insjön och Leksand.
De värnpliktiga har försetts med uniformsmössor för att markera att de nu lyder under krigslagarna. Resten av utrustningen väntar på Rommehed. Till vänster om masten skymtar vi nog en fiol och ett dragspel.

 

Har du något att berätta om månadens fotografi?  webmaster@dalregementetsmuseer.se