Maj 2013  -  Månadens fotografier

Som allsmäktig webmaster tar jag mej friheten att högtidlighålla 50-årsminnet av min inryckning till Dalregementet den 6.maj 1963 genom att hämta några bilder från mitt eget album. Det kan nog hända att denna självrådighet fortgår i ett par månader


225 Holgersson


1963 - Fjällmarsch - rast på Slagufjället
 Lager, Angelsjö, Gustavsson

webmaster@dalregementetsmuseer.se